Skip Navigation Links

Stjærhytten
Højbjerg Drenge ejer den herlige skovhytte "Stjærhytten", som ligger smukt placeret på en skovklædt bakketop/ås syd for Stjær by. Afstanden til Højbjerg er ca. 20 km. I dag er der blandet skov omkring hytten, men vi har fået oplyst, at den oprindelige bevoksning var lyng. Hytten kan kun nås til fods og har status af at være en primitiv spejderhytte.

Indretning

Der er indlagt strøm til belysning og en smule el-varme, men det er også den eneste luksus. Vand skal hentes fra håndpumpen nedenfor trappen, og der er hverken kloakering eller affaldsordning. Vurderet i spejdersammenhæng har det vist sig meget vigtigt, at hytten ligger i cykelafstand fra Århus, da det er et forhold spejderne i mange år har haft glæde af.

Hytten er på ca. 80 kvm. fordelt på et flokrum (opholdsrum), et lille køkken, et køjerum og et lederrum.

Brugere og udlejning af hytten

Hytten har naturligvis været brugt af Højbjerg Drenges egen spejdere til patruljeture og truppens juleture. Herudover har den mest været udlejet til fremmede patruljer eller små grene med op til 12-15 spejdere.

Området omkring Stjærhytten

Højbjerg Drenge ejer grunden rundt om hytten. Arealet er på ca. 2100 m2, alt naboareal uden om grunden er privatejet. Skoven og markerne ned mod asfaltvejen ejes af landmanden, der bor lige nord for hytten. Vi har en aftale om at vi må færdes hen over hans mark og op i gennem slugten. Herudover har vi ingen ret til at måtte færdes hverken på markerne eller i skoven.

Grundarealet

Hyttens placering er vist på nedenstående tegning. Hvad der ikke fremgår er højderne! - hytten ligger på en bakketop i en skovkant med skel mod nord/øst op til landbrugsjord og et andet privat skovareal. Mod syd/vest skåner vores skovklædte grund ned mod et slugt, hvorfra vi har adgangen.

På tegningen er vist en shelter. Det er en relativt stor shelter, som blev bygget i 1997/98 af klanen og er placeret ud til opholdsarealet foran hytten.
Stjærhyttens historie

Hyttens historie går tilbage til 1921, hvor en lærerinde, frk. Augusta Hansen, køber en parcel af gårdejer Chr. Rasmussens skovarealer, lidt uden for landsbyen Stjær.

Augusta Hansen opførte et lille fritidshus på grunden. Vi ved ikke meget om denne lærerinde, men i 1951-52 overdrager frk. Augusta Hansen sin lille ejendom til spejderne i gruppen "1. Århus Trop", som var dannet så tidligt som i 1911 og dermed var en af Danmarks første spejdertroppe. Skødet fra frk. Augusta er dateret den 29. februar 1952.

Hvilken relation hun har haft til spejderne vides ikke. Vi kan derfor ikke vide hvorfor hun valgte at forære hytten og grunden til spejderne. Efter overtagelsen fik spejderne hytten udvidet med en såkaldt tyskerbarak, som blev hentet i Ålborg, hvorved hytten fik sit nuværende omfang.


Stjærhytten før renoveringen


Højbjerg Drenge og Stjærhytten

Højbjerg Drenge går tilbage til 1942 og har i sin begyndelse intet med hverken Stjærhytten eller 1. Århus gruppen at gøre. Højbjerg Drenge har sin rod i troppen "Højbjerg - Skåde", som i 1964 deles i to troppe, kaldet 1. Højbjerg og 2. Højbjerg. De to grupper blev skabt på grund af de store ungdoms-årgange, som var på den tid. Grupperne samles dog igen senere, nu under det nye navn "Højbjerg Trop, Flok og Klan". (De to navne 1. og 2. Højbjerg eksisterede således kun i få år, og har intet at gøre med de to nulevende grupper med samme navne)

Den store fusion

I 1972 var antallet af spejdere svundet ind, og her indgik gruppen Højbjerg Trop, Flok og Klan så en fusion med 1. Århus og 5. Århus. Fusionsgruppen fortsatte under det nye enkle navn Højbjerg. Navnet får senere tilføjet "Drenge", da gruppen er en af de få rene drengegruppe. Ved fusionen bliver gruppernes værdier naturligvis slået sammen, og herunder altså også fr. Augustas hyttegave fra 1952.

Ad denne vej har hytten været i Højbjerg Drenges besiddelse så længe alle nu­væ­rende spejdere kan huske. Gruppen har skøde på ejendommen, som er tinglyst til spejderformål under DDS og kan ikke sælges.

Renovering

Højbjerg Drenge har således haft Stjærhytten så længe som vi kan huske, men tiden havde slidt på den ellers så dejlige hytte. Spejdere, ledere og forældre har derfor i 2003-2006 udført en gennemgribende renovering og i den forbindelse nedrevet de sidste rester af Augustas hytte.

Se også fotosamlingen fra arbejdsdagen 2009.

Hjælp med at passe på hytten, området og vores gode forhold til naboerne!