Skip Navigation Links

Oplevelser i Højbjerg-Skaade

Af Erik Christophersen
Spejder i 50'erne og 60'erne

Starten

Jeg begyndte i slutningen af 50'erne - jeg husker ikke helt nøjagtigt mere, fordi jeg allerede for en del år siden har overleveret alle mine spejderblade, både patrulje- og tropsblade til troppen eller den "samlende enhed" i Århus for et spejdermuseum. Jeg var gennem en årrække redaktør af først patruljeblad, derefter tropsblad og sommer­lejr­agenda'er.

Men jeg erindrer dog at min tid som gul spejder startede i Høgepatruljen og at troppen på det tidspunkt bestod af fire patruljer, nemlig Ugler, Ørne, Falke og Høge. Tropsfører var Egon, der boede på Albert Naursvej. Vi havde en meget dårlig tropshytte ved foden af Katterhøj, ruinerne af soklen kan stadigvæk ses i krattet, og vi skulle liste langs kanten af den daværende golfbane fra Oddervej og over til hytten, der blev opvarmet af en rygende brændeovn og hvor lyset - når det endelig lykkedes at få det tændt - var skærende hvidt fra gas.

Jeg startede et forår i Høgepatruljen og allerede i sommerlejren, der fandt sted ved Fjellerup, var jeg udnævnt til patruljefører.

Året efter var der korpslejr ved Ebeltoft på Ahlhage. Højbjerg-Skaade trop valgte en utraditionel vej til lejren. Vi tog den daværende båd mellem Århus havn og Skødshoved og vandrede derfra med bagagen på kærrer. Efter en enkelt overnatning nåede vi frem til Ahl-strand i fin form og fik lejrpladsen til at fungere.

Omkring et år senere havde vi fået ny tropsfører, Birger Vitved Jensen, der havde bolig på Niels Bjerresvej. Vi arrangerede sommerlejr ved Damsbo strand, der ligger lige nord for det eksklusive spisested i Danmark i dag, Faldsled kro. Dengang dvs. omkring 1960 var der dog intet til hinder for at tropsledelsen blev belønnet for sommerlejrarrangementet med en dansk hakkebøf sædvanligt krotilbehør på selvsamme sted mens patruljerne var på en 48 timers hike til udvalgte mål i det sydfynske, bl.a. rundkirken på Horne-land. Men det var altså også lang tid før gourmet-tiden. Birger fik arbejde som lærer i Vorbasse og vi tilbageblevne TA'ere førte troppen videre.

I 1960 var Ole Berg kommet til som tropsfører. Initiativrig som han var sørgede han for et styrket samarbejde mellem både forældre, ulveunger og de spejdere, der var blevet for gamle til at være alm. gul spejder. De gode talegaver kombineret med ildsjæle, der gav et nap med ved avisindsamlinger mm. medførte et utroligt godt samarbejde på tværs mellem ulve - spejdere - forældre og ledelse. Og som i det virkelige liv var samarbejdet katalysator for de mange initiativer, der heldigvis blev gennemført.

Katterhøj

Katterhøjbygningen blev VORES spejderhytte. I virkeligheden bestod bygningen kun af fløjen ud mod skolestien mod øst. Den bygning brugte den daværende Holme-Tranbjerg kommune som husvildebolig for TO FAMILIER. Jeg var selv aktiv i perioden, hvor troppen havde fået tildelt den nordligste halvdel af "længen" som tropshytte, og man kunne kun vente på, at lejerne i den sydlige del flyttede af egen fri vilje. Det var ikke spor morsomt. I forældrekredsen var dog både arkitekt, landmåler, ingeniør med videre, - et godt grundlag for en udvidelse af hytten med fælles hjælp til det nuværende areal når tiden var inde.

Sommerlejre

Inden bygningsudvidelsen som jeg ikke nåede at være del af, havde jeg dog den store glæde af være med i tre uforglemmelige sommerlejre: "Limfjorden rundt", "Giberå-jamboretten" ?med optakt ved Højkol, Sønder Vissing- og senere besøg til jamboretten af trop fra Glasgow og endelig Skotlandsturen - en genvisit- med chartret DC4 fra Tirstrup til Renfrew lufthavn i Glasgow, 14 dage til en pris af 300,- og med deltagelse af mellem 40-50 spejdere. Imponerende. Efter ankomst i Glasgow fortsatte vi dagen efter med tog til Fort William. Efter et ophold med nyt tog til lejrpladsen, der lå mellem Arisaig og Malliag, hvor toget endte (færge til øen Skye). Vi havde 8 dejlige dage der, bortset fra at en strejke blandt bankfunktionærerne i London forsinkede pengeoverførslerne fra London. Efter 8 dage vendte vi tilbage til Glasgow, blev inkvarteret privat og havde bl.a. to heldagsture med bus. Den ene omkring søerne i Skotland - vi så ikke uhyret i Loch Lomond - den anden til Edinburgh, hvor der var tid bl.a. til en vandring af The Royal Mile. Vi var mættede af indtryk, da vi kom hjem til Tirstrup.

Her bliver indgangsportalen til ridderlejren ved Giberå rejst. Det er Peder Nors (TA) til højre med en støttende arm:Her ses den færdige portal med 6 patruljeskjolde og et for troppen. Den var ret flot!:Tur til Skotland året efter

Nedenunder ses første morgenparade udenfor tropshuset hvor vi overnattede hos vores skotske spejdervenner. Som det tydeligt ses er det et klassisk billede fra Storbritannien. Masser af rækkehuse med ditto skorstenspiber. Men nyd nu billedet af de mange flotte spejdere fra Højbjerg-Skaade, - inkl. Deres flotpressede hatteskygger. Ole Berg er i forgrunden sammen med den Skotske spejderfører.Herunder ses lejrpladsen syd for Mallaig med udsigt over Atlanterhavet mod småøer, bl.a. Rhum. Det var også interessant med forskellen i tidevand.Herunder er Ole Berg (TF) og Daniel Danielsen (ta) på vejen til Mallaig, hvor der fandtes enkelte forretninger, en bank og færgen videre til øen Skye.og sådan så det ud ved havnen i Mallaig i 1961, der er overvægt af Ford Anglia:og endelig skal I ikke snydes for et billede af leverandøren af bidraget. Jeg sidder på toppen af et nærliggende højdedrag.-og så er der ellers aftenhygge i førerteltet. Her er Ole Berg , Daniel Danielsen og den Skotske TA i midten.Sommerlejren Limfjorden Rundt

Jeg vil slutte af med nogle billeder fra sommerlejren Limfjorden rundt. Ole og Jeg havde gjort vores forundersøgelser forinden og aftalt alle overnatningspladser med diverse landmænd. Det var en stor fordel, at Ole var den lykkelige ejer af en folkevogn og vi begge havde kørekort. Samtidig havde jeg dengang bedsteforældre i Thy, så overnatning og perfekt forplejning var på plads.

Derfor kommer lige nogle billeder fra sommerlejren "Limfjorden rundt"; Den startede med tog fra Århus H. til Ålborg. Cykel til Aggersund, derefter Junget på Salling, rundt om Fur til Spøttrup. Derefter over Hjerl Hede til godset "Kappel" ved Lemvig. Færge fra Thyborøn til Krik og dobbeltovernatning nord for Agger. Siden over Nykøbing Mors til Han-klit og derefter Glæde sø ved Hanstholm. I vand over Vejlerne med overnatning i Bonderup og sidste etape til Ålborg. Flot tur af alle 6 patruljer, der hver eneste dag kørte patruljevis af hensyn til trafikken. Det skulle man også tage hensyn til i 1961.

Her ses afgangen fra Århus H. Det er lidt sjovt med de gamle togvogne.Så er vi nået til Thyborøn og skal alle - med cykler i en mindre "færge" - transporteres til Krik:Og her sidder vi godt og venter på afgang.
Tilbage til Spejderhistorier.