Skip Navigation Links

Spejder Leksikon


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sammenlægningen    Ordet hentyder til den sammenlægning der fandt sted mellem Det Danske Spejderkorps (DDS) og Det Danske Pigespejderkorps (DDP). Den officielle dato for sammenlægningen er den 1. januar 1973.
Samrådsblanketter    Blanketter, som skal udfyldes af ledere og patruljeledere / assistenter efter deltagelse i kursus. Husk at få kursusinstruktørens underskrift!

De returneres til DALT eller en fra gruppeledelsen. Når samrådsblanketterne er udyldt, modtager gruppen kursusrefusion (ca 70%) fra samrådet under Århus Kommune.
Sangbog    Se Vores Sangbog
Sav-bevis    Duelighedstegn, der tages hos juniorerne. Er kun til låns, og er et udtryk for, at man har lært korrekt brug af sav.
Sct. Georgs dag    I Danmark hedder han Skt. Jørgen, men det har spejderne ikke fundet ud af endnu. Tidligere holdt man parade og lignende for at fejre Skt. Jørgen der dræbte dragen. I dag udsender korpset hvert år et "Sct. Georgs Budskab" til grupperne. Budskabet ledsages af forslag til aktiviteter med mere, der kan følge op på budskabet. Sct. Georgs Dag er den 23. april.
Sct. Georgs Gilderne    Også kaldet Gildebrødre. Der forekommer medlemmer af begge køn. En tværkorpslig forening af gamle spejdere, som bl.a. arrangerer sølvøkseløb. Med tværkorpslig menes, at alle spejderkorps er fælles i én forening. Disse korps er: DDS, KFUK, KFUM og Baptistpejderne i Danmark.

Se også www.sct-georgs-gilderne.dk.
SEJ-tur    En koncepttur i troppen. Tilen kan fortolkes på to måder; dels er det en tur, hvor det er nødvendigt, at være sej, for at "overleve", dels er det også en forkortelse: Spejder Eller Junior.
Semafor    Signalsystem, hvor afsender og modtager kan se hinanden. Hvert bogstav/tegn har sin egen "armstilling", og man kan på denne måde signalere til hinanden. For at tydeliggøre armstillingerne bruges ofte signalflag.
Shelter    Er en fast bivuak, bygget af brædder, rafter eller telefonpæle. Den har som regel tag af græs. Kommer af det engelske ord for ly.
Shortsmærket    Se under bisonmærket.
Signalflag    Et kvadratisk rødt og hvidt flag, der bruges som "forlænget arm" ved semafor.
Signaturer    De farver og tegn på et kort, der fortæller læseren hvordan landskabet ser ud. Der hører forskellige signaturer til forskellige typer kort.

Se mere under o-løb.
Sirius    Var i starten betegnelsen for vinterhiken arrangeret af Højbjerg dernge.
Sisal    Er det tov vi oftest binder besnøringer med. Sisal fås i flere kvaliteter, hvoraf 2-slået og 3-slået sisal er de mest anvendte. Tallet angiver hvor mange kordeller tovet er snoet af.
Skovmænd    Er den gamle betegnelse for de yngste seniorer.
Slaget om Flaget    En tæveøvelse for de tre Højbjerg-grupper, der går ud på at "vinde" flaget. Afvikles på Valdemars dag (dog ikke hvert år).
Slirekniv    Vel den mest udbredte spejderdolk herhjemme. Er fremstillet af firmaet Erling Vangedal og fås i stor og lille model. Da kniven kan skilles ad, er den forholdvis nem at vedligeholde.
Som kuriosum kan lige nævnes, at Erling Vangedal købte knivfabrikken i 1968 (dengang hed den Hans Andersens Dolkfabrik og lå i Lyngby)og senere overtog den. Fabrikken blev i 1980 solgt til et familiemedlem. Grunden til salget var, at Erling Vangedal skulle hellige sig sin nye opfindelse: isterningposen! Den blev opfundet i 1977 og har siden haft stor succes - også i lederkredse :-) Se evt. også roverkniv.
Sløjfning    Kalder man det når oprydningsarbejdet på en lejrplads foretages: Der gnattes og græstørvene lægges tilbage i de huller de blev taget fra. Man kan også tale om sløjfning af bålplads.
Snitteren    Den moderne betegnelse for knivbeviset.
Sommerlejrtilskud    var tidligere et tilskud vi fik fra Århus Kommune (ca 18 kr pr spejder pr dag). Der er faldet bort fra og med 2004.
Sommerweekend    Er ulveungernes sommertur en weekend i juni. Turen går oftest til Stjærhytten. Forældrene er inviteret til frokost søndag, hvor der snakkes om sommerlejr.
Spejd    Var tidligere korpsets blad til alle spejdere i Danmark. Det er erstattet af "Tracks" til de ældste og "Spejdersnus" til de yngste
Spejder for en dag    Dette er en arbejdstitel - og bliver som ergel også temaet for et arrangement der afvikles når vi gør en aktiv indsats for at hverve nye medlemmer.
Spejder Sport    Korpset forretning er Spejder Sport, der ligger flere steder i landet. I Århus ligger den i Østergade 10 (tlf. 86 13 36 13). Her kan man købe spejder- fritids- og specialudstyr. Er man medlem af gruppen udstyres man med et rabatkort, der giver 10% rabat. Se også www.spejder-sport.dk.
Spejderbror    Vores afslutningssang efter møder og ture. Man stiller sig op i en kreds med krydsede arme (venstre over højre) og synger første vers. Der er efterhånden forskellige varianter af lyde undervejs - afhængig af, hvilken afdeling der synger den. Mange afslutter med at sende et håndtryk rundt - dette undlades dog, når forsamlingen er stor.
Spejdercenter    Der findes mange spejdercentre i Danmark. Et spejdercenter er et sted hvor en "stab" af ledere/seniorer laver aktiviteter, som vi andre kan deltage i i weekender eller ferier. De mest benyttede i nærheden af os er Forlev Spejdercenter og Kulsø Spejdercenter. På korpsets hjemmeside www.dds.dk er der en oversigt over alle spejdercentrene i Danmark (se under organisation).
Spejderhat    Er den officielle hovedbeklædning i troppen, klanen og for ledere. Er "taget" fra det beredne politi i Canada af Baden-Powell.
Spejderhilsen    Også kaldet honnør. Man fører højre hånd op til højre tinning. Tommelfingeren holder på lillefingeren, så det kun er de tre midterste fingre der berører tinningen. Hos ulvene holder tommelen både på lillefinger og ringfinger, så det kun er de to fingre der berører tinningen. Man bruger f.eks. spejderhilsen når man modtager præmier og mærker samt når man hilser flaget morgen og aften.
Spejderhjælpen    Et af korpsets internationale initiativer. Spejderne i DDS hjælper lokalbefolkningen og andre spejdere i U-landene. Vi har f.eks. startet kyllingefarme i Sudan.
Spejderjul    Hvert år i november udgiver spejderkorpsene (DDS, KFUK, KFUM og Baptistspejderne) et hæfte, der hedder "Spejderjul". Det er et julehæfte med bl.a. opgaver, historier, opskrifter og meget andet.
Spejderlex    Vores udgave af grønspættebogen. Er spejdernes opslagsværk med den mest grundlæggende viden indenfor spejderiet.
Spejderloven    Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:
- at finde sin egen tro og have respekt for andres,
- at værne om naturen,
- at være en god kammerat,
- at være hensynsfuld og hjælpe andre,
- at være til at stole på,
- at høre andres meninger og danne sine egne,
- at tage medansvar i familie og samfund.
Spejderløftet    Spejderløftet lyder "jeg lover at holde spejderloven". Det kræver så lige, at man ved hvad den siger.
Spejdermuseet i Århus    Er et museum, ikke med spejdere, men en flot samling af spejdereffekter, billeder, film og lignende fra årgang dengang. Museet er en fælles indsats for alle spejderbevægelserne og altså ikke kun for DDS.

Spejdermuseet i Århus finder du i Vestergade 3, 1. sal (i gården ved Jacobs BQ). Se mere på www.spejdermuseetaarhus.dk.
Splejsning    I spejdersammenhæng en teknik til at "flette" tovværk sammen på. Udbredt blandt søens folk og herefter adopteret af spejderne. To stykker tov kan faktisk splejses sammen så det ikke kan ses!
Stab    En stab er en gruppe af ledere - ofte i den samme afdeling. Man taler eksempelvis om tropsstaben (TL+TAer), juniorstaben med flere.
Stabstelt    Er efterhånden blevet lidt problematisk. Anvendes om det telt, hvor lederne holder til. Det kan både være spidsteltet - det hvide telt, der er kendetegnet ved, at det er rundt og kun har én stang (i midten), og det kan være det store firkantede køkkentelt (mærket Stromeyer) som også er med på de store lejre.
Staff    Bruger man det engelske ord staff i stedet for stab, er det ofte udtryk for, at det er en gruppe af ledere der er samlet ad hoc til et bestemt formål. Staffen kan være sammensat på tværs af både grupper og afdelinger. På en divisionssommerlejr kan man f.eks. betegne den centrale ledelse staff´en. Et andet eksempel er de ledere der sørger for driften af Kandersteg - de betegnes også staff.
Stander    Er patruljens eller bandens flag, der består af en stang (træ) med en vimpel af læder. Herpå fastgøres gevinster og mærker fra forskellige lejre og turneringer. Troppen og Flokkene har også standere.
Standlejr    Man ligger i standlejr, når man har et fast udgangspunkt (standlejren) og derfra arrangerer dagsture. Alternativet kan f.eks. være en hike, hvor man medbringer al bagagen.
Stjærhytten    Er vores egen hytte. Den kom til os, da vi fusionerede med 1.Århus. Stjærhytten ligger i en skov mellem Stjær og Jeksen. Vi mener, at hyttens særlige kvalitet består i, at det stadig er en primitiv spejderhytte. Se mere under Stjærhytten i menuen.
Styrelse    Var den gamle betegnelse for gruppens bestyrelse. På korpsrådsmødet november 2003, blev der lavet nye regler, og det hedder nu bestyrelse.
Stålanden    Den nuværende gruppeleders "nick", som er gået hen og blevet en generel afsenderhilsen.
Swop    På større lejre - især med internationalt islæt - er det normalt at "swoppe", dvs. bytte mærker. Det kan være korps-, divisions- eller gruppemærker. I andre lande (især USA) er det næsten en spejderdiciplin for sig selv, at samle på mærker fra forskellige lande med mere. I Danmark er det (heldigvis?) ikke så udbredt. Nogen spejdere benytter også tørklædebytning. Det er gruppens politik, at man altid er korrekt uniformeret. Ønsker man at bytte mærker eller tørklæde må man have ekstra med hjemmefra, så man ikke skal til at skære dem af uniformen.
SwopShop    Bod på større lejre, hvorfra mærkebytning (swop) organiseres.
Sølvplade    Til at sætte på standeren. Præges med hvad man har vundet og hvornår (F.eks. 2.præmie, lejrsport, DIVI 1998)
Sølvøkseløb    Natløb for spejdere, leder, seniorer, styrelsesmedlemmer og forældre i Århus, arrangeret af Sct. Georgs Gilderne. Man skal være fyldt 15 år. Det er den eneste spejderaktivitet lederne kan deltage i, uden selv at være ansvarlige. Det forgår et (næsten) hemmeligt sted en lørdag nat i april. Se også under www.sct-georgs-gilderne-aarhus.dk
Søspejdere    Er spejdere, der har sejllads som deres primære aktivitet. Der er ingen søspejdergrupper i Århus Skov Division, men Aros har én af slagsen: Imme Aros - Stifinderne Sø, som holder til i Marselisborg Lystbådehavn. De ejer (og udlejer) skibet Klitta, som man bl.a. kan anvende til hyggeture i Århus-bugten.


Kommentarer eller tilføjelser? - skriv til leksikon@thelastboyscouts.dk