Skip Navigation Links

Spejder Leksikon


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DA    Forkortelse for DivisionsAssistent.
Dagløb    Et løb med en kombination af levende og døde poster.
DALT    Divisionsassistent med særligt ansvar for ledertræning.
Danmarks-Samfundet    Udgiver flagreglementet, der angiver regler for flag og flagning. Arrangerer salg af små flag på Valdemarsdag. Overskuddet går til faner der skænkes til betrængte grupper og foreninger.

Danmarks-Samfundets Aarhus-kreds holder endvidere hvert år Valdemarsfest på Valdemarsdag - inviterede er alle foreninger, organisationer, virksomhede med videre i Århus.

Man kan søge om en fane og man kan rekvirere flagreglementet (der er ét af verdens skrappeste) hos Danmarkssamfundet, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, tlf. 4326 2626.
Danmarksmærket    Et bændel med Dannebrog og "DANMARK". Kan benyttes på uniformen når man tager til udlandet. Sidder over højre uniformslomme og må højst sidde et år efter udlandsturen.
Dansk Ungdoms Fællesråd    Danmark arbejder DUF med børne- og ungdomspolitiske initiativer i bred forstand. DUF følger udviklingen i lovgivningen og andre forhold, der har indflydelse på vilkårene for børn og unge og deres organisationer.

Det gælder områder som for eksempel udviklingen af ungdomspolitik centralt og kommunalt, unges boligforhold, etablering af et center for dokumentation og formidling af ungdomsforskning, værdier i børns hverdag, miljø samt børn og unges muligheder for at blive inddraget i lokale og centrale beslutningsprocesser.

Det er også i DUFs nationale afdeling der arbejdes med uddannelspolitik, forhold om uddannelsesvejledning, samt børne- og ungdomsorganisationernes frivillige sociale arbejde.

Endelig varetages DUFs arbejde med integration af flygtninge og indvandrere i foreningslivet også i afdelingen. DUF er paraplyorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer, én af disse er DDS. Se også www.duf.dk.
DC    Forkortelse for DivisionsChef.
DDP    Det Danske Pigespejderkorps. Blev lagt sammen med drengene i 1973.
DDS    Forkortelsen for Det Danske Spejderkorps.
DDS-Håndbogen    Er korpsets håndbog - specielt for ledere og styrelsesmedlemmer. Indeholder de væsentligste informationer for en gruppe samt DDS formål og grundlov.
Det Danske Spejderkorps    Er et blandet korps efter sammenlægningen af Det Danske Spejderkorps (drenge) og Det Danske Pigespejderkorps i 1973. DDS blev stiftet i december 1910, men man regner 1909 for starten, da de første patruljer og troppe startede dette år.

Består i dag af ca. 33.000 medlemmer i ca. 555 grupper organiseret i 42 divisioner. Bruger den blå uniform og derfor også kaldet "de blå spejdere".

Har hovedkontor på Holmen i København. Se mere på www.dds.dk.
Divi    Andet navn for Divisionsturnering.
Division    Division er en lokal organisering af spejdergrupper. Der er 42 divisioner i DDS, og Højbjerg Drenge hører til i Århus Skov Division. Her mødes lederne på tværs af grupperne for at diskutere og planlægge. Der er forskellige arrangementer i divisionen i løbet af året, som f.eks: Divisionsturnering, Divitræf og nogen år også Divisionssommerlejr.
Divisions sommerlejr    Afholdes ca. hvert femte år - eller når vi i divisionen synes det er passende. Har tidligere været i 1987, 1992, 1997 og 2002. Seneste lejr var i 2007 og blev afholdt på Kulsø Spejdercenter.
Divisionsledelse    Lige som gruppen har en ledelse, er der en ledelse i divisionen. Divisionsledelsen består af to divisionschefer (DC), der er valgt af alle lederne i divisionen. de to divisionschefer er også med i divisionsstyrelsen.

Herudover er der to divisionsassistenter (DAer) for hver gren - F.eks DAMIK = Divisionsassistent for mikrogrenen. Divivsionsassistenterne er valgt af lederne i grenen (mikrolederne i Århus Skov Division vælger DAMIK osv).
Divisionsmærke    Divisionens særkende. Mærket bæres på uniformens højre brystlomme og forestiller (i Århus Skov Division) Pan-figuren i Marselisborg skov. Vores Pan-figur har dog stadig fuglen!
Divisionsstyrelse    Som gruppens styrelse har det i gruppen, har divisionsstyrelsen ansvaret for divisionens daglige drift og økonomi. Divisionsstyrelsen udgøres af de to DCer samt en styrelsesformand, en kasserer og et antal civile medlemmer.

Alle vælges civile repræsentanter vælges af gruppernes repræsentanter (fem fra hver gruppe i divisionen) på et divisionsrådsmøde i marts. DCerne vælges af lederne på "Grønt ledermøde" i februar. Man er valgt for to år ad gangen.
Divisionsturnering    Er spejdernes årlige konkurrence i, hvem der er bedst. Den afvikles i hver afdeling (mini, junior og trop). Der har også været divisionsturnering for Klaner og Voksenspejdere.
DK    Forkortelse for DivisionsKasserer.
DL    Forkortelse for DivisionsLedelse.
Dosmerhatten    Er spejdernes udgave af skiferiens kvajeklokke. Har man på sommerlejren gjort noget bemærkelsesværdigt dosmer-agtigt, skal man bære dosmerhatten næste dag, og man har "retten" til at blive tituleret "Dosmer". På sommerlejre ses nogen gange også en Førertrøje og andet lederne finder på.
Drops    Bavnens faste sladderspalte med små kommentarer til spejdere og ledere fra ture og møder.
DS    Forkortelse for DivisionsStyrelse.
DSF    Forkortelse for DivisionsStyrelsesFormand.
Duelighedstegn    Er et mærke en spejder får, når vedkommende har tilegnet sig visse evner eller har været gennem særlige strabadser. Duelighedstegn bæres på højre overarm, og de fjernes når man rykker op i en ny afdeling.
DUF    Forkortelse for Dansk Ungdoms Fællesråd.
Dyveljern    Man kunne forledes til at tro, at det er et smart spejderdæknavn for et søm, men så spidsfindige er vi ikke blevet endnu. Et dyveljern er et stykke stål med huller i som passer til det bor man anvender når man dyvler. Drives en passende pind igennem dyveljernet får den den rette tykkelse til det hul der bores.
Dyvling    En særlig måde at tappe rafter og lejrarbejder sammen på, istedet for at anvende besnøringer af sisal. Der anvendes en dyvle (rundstok), som føres igennem et boret hul i rafterne. Dyvlen kan efterfølgendes kiles, så den sidder ekstra godt fast. Det kræver nogen præcision og håndværksmæssig snilde at arbejde med dyvling.
Døde poster    Er poster på et løb, der ikke er bemandede (heller ikke med døde mennesker).


Kommentarer eller tilføjelser? - skriv til leksikon@thelastboyscouts.dk